top of page

Δυνατότητα για υποβολή αιτήματος επαλήθευσης στις δράσεις Εστίασης & Τουριστικών Επιχειρήσεων

Κυρίες/οι,

σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: «Τροποποίηση των Προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στις Δράσεις: α) «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» και β) «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με ΑΠ : 6691/29-11-2022 και ΑΔΑ: 9ΩΩΩ46ΜΤΛΡ-521.

Με την προαναφερθείσα απόφαση παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος επαλήθευσης στις επιχειρήσεις που δεν έχουν ήδη υποβάλλει.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στις αποφάσεις: α) με Α.Π. 2831/638/Α3/12.05.2021 με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) με Α.Π. 3407/10-06-2021 Απόφασης με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», (ΑΔΑ:6Λ3Χ46ΜΤΛΡ-94Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την καλύτερη ανταπόκριση σας στη με ΑΠ : 6691/29-11-2022 Απόφαση τροποποίησης, προτείνουμε όπως ξεκινήσετε τις ενέργειες συγκέντρωσης των δικαιολογητικών επαλήθευσης που θα συνοδεύουν το αίτημα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, βάσει περιφέρειας που εντάσσεται η ενίσχυση σας.

Comentários


bottom of page