top of page

ΕξωστρεφήςΕπιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία - Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Επενδυτική Προτεραιτότητα: 03.2 - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

Ειδικός Στόχος: 03.2.1 - Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος

Δράση: 03.2.1.01 - Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων και συστάδων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες

 

Έλεγχος αν το δικαιούσαι Πάτα Εδώ

Μην ξεχάσεις: Στα σχόλια να αναφέρεις οτι ενδιαφέρεσαι για το πρόγραμμα:

Eξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

 

Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Δικαιούχοι: Yφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Έναρξης: 24-09-2020

Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2020

Προϋπολογισμός: 4.500.000

Επιχειρηματικά σχέδια: από 15.000€ - 280.000€ 

Έλεγχος αν το δικαιούσαι Πάτα Εδώ

Μην ξεχάσεις: Στα σχόλια να αναφέρεις οτι ενδιαφέρεσαι για το πρόγραμμα:

Eξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

 

Λίγα λόγια

Η Δράση αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικότητας με προτεραιότητα στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εκτός των περιοχών παρέμβασης των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΒΑΑ). Στόχοι της Δράσης είναι:  Η αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) που ενσωματώνουν στην παραγωγική τους διαδικασίας την καινοτομία, την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής έντασης γνώσης και αυξημένης προστιθέμενης αξίας με δυνατότητες εισχώρησης στις διεθνής αγορές.  Η αύξηση των εξαγωγών μέσω των ενισχύσεων των παραγωγικών επενδύσεων στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).  Η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων και η βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και κυρίως στη διεθνή αγορά.  Η βελτίωση των δεικτών εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας και η επέκταση των εξαγώγιμων προϊόντων σε νέες αγορές, ιδιαίτερα για τους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).  Η βελτίωση της εξωστρέφειας του εμπορίου της Περιφέρειας, και η μετατροπή των μικροεισαγωγέων σε μικροεξαγωγείς και η αύξηση του αριθμού των χωρών προορισμού των περιφερειακών εξαγωγών.

 

Έλεγχος αν το δικαιούσαι Πάτα Εδώ

Μην ξεχάσεις: Στα σχόλια να αναφέρεις οτι ενδιαφέρεσαι για το πρόγραμμα:

Eξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών. Σκοπός της είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης με υφιστάμενα / διαφοροποιημένανέα προϊόντα υπηρεσίες, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες αγορές. Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Αγροδιατροφή (Μεταποίηση–αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά), Γούνα - Δερμάτινα Προϊόντα, Περιβάλλον (Ενέργεια - Μεταλλικές κατασκευές)

 

Έλεγχος αν το δικαιούσαι Πάτα Εδώ

Μην ξεχάσεις: Στα σχόλια να αναφέρεις οτι ενδιαφέρεσαι για το πρόγραμμα:

Eξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια

 το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε τόπο/ους εγκατάστασης οι οποίοι βρίσκονται αποκλειστικά στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, τον οποίον οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις διέθεταν πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και οι υπό σύσταση θα διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση.

 να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης όπως ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»).

 να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από τη παρούσα Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ(ή 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

 να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση.

 να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.  να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της πρόσκλησης.  να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου

 να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017), να μην έχουν τους επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: - Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) - Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι) εφόσον οι κυρώσεις έχουν τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

 να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.

 να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη

 για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις: ο ίδιος φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος) να μην συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο

Ποσοστά Ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι 70% για τις μικρομεσαίες όλων τον τομέων

 

Έλεγχος αν το δικαιούσαι Πάτα Εδώ

Μην ξεχάσεις: Στα σχόλια να αναφέρεις οτι ενδιαφέρεσαι για το πρόγραμμα:

Eξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

 

Comments


bottom of page