top of page

Νέα αποζημίωση για αλιείς [Λήξη 15/3/2023]

Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τη νέα «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας από 24 Φεβρουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.3, «Μέτρα Εμπορίας», Δράση 2, «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας οι οποίες:

(i) δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα και δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης,

(ii) συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) και την παρ. 3 του άρθρου 10 του Καν.508/2014, όπως ορίζει ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 288/2015 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη χρονική περίοδο έναρξης και λήξης κατά την οποία θεωρούνται «απαράδεκτες» οι αιτήσεις και συνυποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 ή 2 της παρούσας,

(iii) πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους,

(iv) καλύπτουν, μέσω της αντιστάθμισης που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, αποκλειστικά το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας, ενώ εκπληρώνουν το σύνολο των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων, τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης όσο και καθ’ όλη την περίοδο για την οποία παρέχεται η οικονομική ενίσχυση:

1. Δικαιούχοι αποζημίωσης στο πλαίσιο της Υποδράσης

(α) α. Είναι ιδιοκτήτες, είτε με τη μορφή ατομικής επιχείρησης είτε με τη μορφή νομικής οντότητας (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι συμπλοιοκτησίες), αλιευτικών σκαφών τα οποία εκπληρώνουν το σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων:

- Είναι νηολογημένα ως ενεργά και είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια /ΒΕΜΣ και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ). Διευκρινίζεται ότι δεν δύνανται να αιτηθούν αποζημίωση για σκάφη τα οποία δεν φέρουν κινητήρα.

- Διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ.

- Το σύνολο των στοιχείων του αλιευτικού σκάφους που δηλώνονται στην αίτηση θα πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα καταχωρημένα στο ΕΑΜ και στην αλιευτική άδεια του σκάφους.

- Πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

β. Υποβάλλουν αποκλειστικά μία αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης της παρούσας υποδράσης του Μέτρου 3.4.3 για κάθε αλιευτικό σκάφος ιδιοκτησίας τους, το οποίο εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του σημείου (α) της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου.

γ. Έχουν την αρμοδιότητα υλοποίησης της Πράξης.

Διευκρινίζεται ότι :

- Στην περίπτωση αλιευτικού σκάφους η ιδιοκτησία του οποίου αντιστοιχεί σε νομική οντότητα (συμπεριλαμβανομένης της συμπλοιοκτησίας), την αρμοδιότητα υλοποίησης της Πράξης έχει αποκλειστικά η νομική οντότητα (η οποία διαθέτει διακριτό ΑΦΜ) και όχι τα επιμέρους μέλη αυτής.

- Στην περίπτωση μεταβίβασης αλιευτικού σκάφους εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της παρούσας υποδράσης, την αρμοδιότητα υλοποίησης της Πράξης διαθέτει αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης του σκάφους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

δ. Πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων των σημείων (i), (ii), (iii) και (iv) όπως ορίζονται ανωτέρω.


2. Δικαιούχοι αποζημίωσης στο πλαίσιο της Υποδράσης

(β) α. Δραστηριοποιούνται εντός ελληνικής επικράτειας.

β. Είναι ιδιοκτήτες, είτε με τη μορφή ατομικής επιχείρησης είτε με τη μορφή νομικής οντότητας, παραγωγικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, για τις οποίες πρέπει να πληρoύται το σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, όσο και καθ’ όλη την περίοδο που αιτούνται οικονομική ενίσχυση λόγω των επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας:

- Βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία και αφορούν την πάχυνση/εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ή ιχθύων γλυκέων υδάτων.

- Το σύνολο των προβλεπόμενων -από την ισχύουσα νομοθεσία- εγκρίσεων και αδειών λειτουργίας, είναι σε ισχύ και στο όνομα του Δικαιούχου.

- Η εκμετάλλευσή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Δικαιούχο στον οποίο έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών όρων τους.

γ. Υποβάλλουν αποκλειστικά μία αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης της παρούσας υποδράσης του Μέτρου 3.4.3, για το σύνολο των παραγωγικών τους μονάδων, οι οποίες εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του σημείου (β) της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου.

δ. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εγκεκριμένων /Εγγεγραμμένων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τον Καν.183/2005 (μόνο για τους δικαιούχους που αιτούνται αποζημίωση για την προμήθεια ιχθυοτροφών υπό τη μορφή πρώτων υλών).

ε. Πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων των σημείων (i), (ii), (iii) και (iv) όπως ορίζονται ανωτέρω


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον σύμβουλό σας στο 210-4408040 εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Comentarios


bottom of page