top of page

Νέα Επιδότηση για Επιχειρήσεις - Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων

Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος επιδότησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που επιδοτεί τους τόκους υφιστάμενων δανείων.Πότε

Έναρξη: 1/3/2021

Λήξη: 7/5/2021 ώρα: 15:00

 

Η Δράση αφορά τις επιχειρήσεις που είναι Μικρομεσαίες ανεξάρτητα από

νομική μορφή και νομίμως λειτουργούν σε όλη τη χώρα και πιο συγκεκριμένα σε :

 ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Ανατολική Μακεδονία -

Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,

Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Στερεά Ελλάδα

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Νότιο Αιγαίο

 

Ποιους αφορά

Οι αιτούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε

οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ) πλην των παρακάτω οριζόμενων ως εξαιρούμενων


ΚΑΔ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες


ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ


03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

10.2 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.41.12 Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και


θαλάσσιων θηλαστικών


46.11.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, ζώντων


και γόνου


46.17.11.27 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών,


καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων


46.21.19.11 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η


άλλων

υδρόβιων ασπόνδυλων


46.38.1 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα


καταστήματα


47.91.15 Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων, με


αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου


47.99.15 Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός


καταστημάτων,

υπαίθριων πάγκων ή αγορών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΠΝΟΥ


12 Παραγωγή προϊόντων καπνού

46.11.19.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καπνού,


ακατέργαστου


46.17.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων


καπνού


46.21.2 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστου καπνού

46.35 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού

46.77.10.10 Χονδρικό εμπόριο κατάλοιπων καπνού

47.26.27.01 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων,


ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού, εκχυλισμάτων και

αποσταγμάτων καπνού


47.26.27.04 Λιανικό εμπόριο ειδών καπνιστού

47.26.27.06 Λιανικό εμπόριο πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και


τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού


47.91.27 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

47.99.27 Άλλο λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού εκτός καταστημάτων,


υπαίθριων πάγκων ή αγορών


64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις


ασφαλιστικές

δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία


65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την


υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση


66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις


ασφαλιστικές δραστηριότητες


ΟΙ ΚΑΔ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ στους

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ


64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

65.11 Ασφάλειες ζωής

65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής

65.20 Αντασφάλιση


66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών

66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών

66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

 

Πώς

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα. Από την 11η ημέρα και μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής δύνανται να υποβάλλουν αίτηση το σύνολο των ληπτών ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου στήριξης των δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων θα ανέλθει σε 200 εκατ. Ευρώ.

Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την 30.09.2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης με σημείο αναφοράς την 30.09.2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την 30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01.01.2021 και δεν καλύπτονται οι τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το έτος 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Η ανωτέρω προϋπόθεση δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί εντός του 2020.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (συνολικές Covid επιδοτήσεις συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Β Κύκλου Επιδότησης Τόκων) δεν δύναται σε ονομαστική αξία να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ.

 

Καλύπτει :

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων

επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης (όπως

αποτυπώνεται στη σχετική υπογεγραμμένη δανειακή σύμβαση), ομολογιακών δανείων (όπως αποτυπώνεται στη σχετική υπογεγραμμένη δανειακή σύμβαση), περιλαμβανομένων και των κοινοπρακτικών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών),

περιλαμβανομένων επίσης:

(α) τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003), (β)

δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης (άρθρα 1 - 3

του ν. 4354/2015) (γ) δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει Ειδικός

Εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων –

αποτελώντας σήμερα το διαχειριστικό όχημα ειδικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τον ν. 4261/2014, με διαχειριστή είτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση (περ. α ανωτέρω), είτε Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων του ν. 4354/2015, η οποία έχει αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο της Δράσης σε Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, το οποίο και έχει την ευθύνη τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα (περ. β ανωτέρω), ή Ειδικό Εκκαθαριστή των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων –όπως ορίζεται στις διατάξεις του ν. 4261/2014 ο οποίος έχει αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση του συνόλου των εργασιών που απαιτούντα στο πλαίσιο της Δράσης σε Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, το οποίο και έχει την ευθύνη τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα απόφαση (περ. γ ανωτέρω). Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την 30.09.2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης με σημείο αναφοράς την 30.09.2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την 30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του Κεφαλαίου 7. Η ενημερότητα κρίνεται με σημείο αναφοράς την επιδοτούμενη οφειλή. Δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και

λοιπά έξοδα καθώς και η παρακράτηση φόρου 15% των ομολογιακών

δανείων. Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν

συναφθεί πριν από την 01.01.2021. Δεν καλύπτονται από τη χρηματοδότηση

της παρούσας δράσης τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή

του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας

Επιχειρήσεων Covid – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η δημόσια χρηματοδότηση συνολικά καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται από 01.01.2021 έως και 31.03.2021, ήτοι για χρονικό διάστημα 3 μηνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές /

πιστωτικές συμβάσεις. Ειδικά για τις συμβάσεις πίστωσης (με ανοικτούς

αλληλόχρεους λογαριασμούς), καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό

υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο -πριν ή κατά την 31.12.2020- προσωρινό

κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01.01.2021) πιστωτικού ορίου.

 


תגובות


bottom of page