top of page

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του 2022

Διαθέσιμη η ψηφιακή πλατφόρμα από 1η Σεπτέμβρίου 2022 για να δεχτεί αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες, τουλάχιστον 2 ατόμων, που διαμένουν συνεχώς σε Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.Η ψηφιακή πλατφόρμα θα παραμείνει στη διάθεση των δικαιούχων μέχρι 30-10-2022 για την υποβολή των αιτήσεων, έτους 2022. Οι πολίτες των οποίων η αίτηση του 2021 απορρίφθηκε, πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για το έτος 2022 προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης.


Το ποσό της ενίσχυσης είναι 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 3000 ευρώ, ή 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανά έτος κυμαίνεται μεταξύ 3000,01 έως 4.700 ευρώ.

Αναλυτικότερα:

Προϋποθέσεις χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης:

  1. Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές ή και μειονεκτικές περιοχές τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης

  2. Το ετήσιο οικογενειακό επίδομα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών και όχι η στέγη.

Ως οικογένεια νοείται το ζεύγος σε νόμιμο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μαζί με τα ανήλικα άγαμα τέκνα τους που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη.

Ως μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται η οικογένεια που απαρτίζεται από ένα μόνο γονέα (άγαμο, σε χηρεία, σε διάσταση, διαζευγμένο ή λόγω κράτησης του ετέρου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα ή αντίστοιχες περιπτώσεις), ο οποίος ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφική πράξη ή πρακτικό διαμεσολάβησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων άγαμων τέκνων.

Ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα, τα οποία κατά το έτος υποβολής της αίτησης συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως ορεινές περιοχές νοούνται εκείνες που περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της από την απόφαση 83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις οδηγίες 85/148/ΕΟΚ, 89/588/ΕΟΚ, 93/66/ΕΟΚ και την απόφαση 94/516/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ως μειονεκτικές περιοχές για το έτος 2019 νοούνται οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση της από την απόφαση 83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις Οδηγίες 85/148/ΕΟΚ, 89/588/EOK 93/66/ΕΟΚ και την απόφαση 94/516/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για το έτος 2020 και μετά, νοούνται οι περιοχές με σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα και οι περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, όπως αυτές καθορίστηκαν στα σχετικά Παραρτήματα του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας»
Comentarios


bottom of page