top of page

Παραταση εως 21/4 - Στήριξη ρευστότητας εώς 1.800€ σε επιχειρήσεις στην Δυτική Μακεδονία

Έγινε ενημέρωση: 31 Μαρ 2021

Ένα νέο πρόγραμμα έρχεται να δώσει μια ανάσα ενίσχυσης με επιδότηση έως 1.800€ για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην Δυτική Μακεδονία.

Ο υπολογισμός του ποσού επιδότησης προκύπτει από τα έξοδα που έχουν καταγραφεί στο Ε3 του 2019.Αναλυτικότερα:

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης που έγιναν το 2019 και έως του ποσού των 1.800€ όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο Ε3 της επιχείρησης, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.000€ και μέγιστο τα 1.800€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση(πλην αυτών που καταβλήθηκαν για αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες)

 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών

 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες)

 • των διαφόρων λειτουργικών εξόδων (πλην αυτών που αφορούν αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες).

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) συναρτάται από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Σε περίπτωση που το άθροισμα των εξόδων είναι μικρότερο των 10.000€ και μεγαλύτερο των 3.600€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 1.800€, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο ή ίσο των 3.600€ και μεγαλύτερο ή ίσο των 2.000€ η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση προκύπτει από το άθροισμα των εξόδων πολλαπλασιαζόμενο με 50%, ενώ δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση επιχειρήσεων που το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 είναι μικρότερο των 2.000€.


Σε ποιους απευθύνεται Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν νομίμως στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


Περίοδος υποβολής από 27/1/2021 έως 21/4/2021


Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

3. Να έχουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι, δηλωμένο είτε ως ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας είτε ως ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα στο Ε3 του 2019, τον οποίο ασκούν από τις 1/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης αδιάλειπτα.

4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.

5. Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 2.000€ και μικρότερο των 10.000€:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση(πλην αυτών που καταβλήθηκαν για αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες)

 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών

 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες)

 • των διαφόρων λειτουργικών εξόδων (πλην αυτών που αφορούν αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες).

7. Στο 2ο και 3ο τρίμηνο του 2020 (από 1/4/2020 έως και 30/9/2020) να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, σε σύγκριση με το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2019 (από 1/4/2019 έως και 30/9/2019), ίση ή μεγαλύτερη του 20%. Εφόσον η μείωση του κύκλου εργασιών στο παραπάνω αναφερθέν διάστημα είναι μικρότερη του 20% αυτομάτως η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη.

8. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

9. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρεία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Αστική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών, Εταιρεία Συμβολαιογράφων, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα

 • να υπόκεινται σε φόρο

 • να μην είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και

 • να υποβάλουν τα ακόλουθα φορολογικά έντυπα: Ε3, Έντυπο Ν & Περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

10. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).

11. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» της παρούσας πρόσκλησης.

12. Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης Κρατικής ενίσχυσης, δυνάμει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή απόφασης του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης.

13. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. ΕΕ1407/2013.

14. Σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές

 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τηνχρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.)

Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης στην παρούσα δράση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης για το ίδιο ΑΦΜ απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις.

Τι χρηματοδοτείται Χορηγείται κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης που έγιναν το 2019 και έως του ποσού των 1.800€ όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο Ε3 της επιχείρησης, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.000€ και μέγιστο τα 1.800€.

Προϋπολογισμός € 5.000.000


Διαβάστε αναλυτικά την αρχική πρόσκληση εδώ

Διαβάστε την πρώτη τροποποίηση που είναι πλέον σε ισχύ εδώ


58 Προβολές

Comments


bottom of page