top of page

Νέο πρόγραμμα ΠΡΟΣΟΨΗ για ακίνητα εντός του Δ. Αθηναίων-Λήξη με την εξάντληση του προϋπολογισμού

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις από 7/6 για το νέο πρόγραμμα που ενισχύει παρέχοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του Δ. Αθηναίων για την αποκατάσταση, συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση των προσόψεων των κτιρίων.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα ιδιωτικά κτίρια: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και διατηρητέα κτίρια.


Το Πρόγραμμα αφορά κτίρια που υφίστανται νόμιμα και δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν όλα τα ιδιωτικά κτίρια εντός των ορίων αρμοδιότητας του δήμου Αθηναίων, ενώ εξαιρούνται τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, κτίρια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια.

Το πρόγραμμα επιδοτεί συγκεκριμένες εργασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Απ. 27124/ΦΕΚ 1358/Β’/01.08.2007), στην οποία περιλαμβάνεται ο Πίνακας Επιχορηγουμένων Εργασιών και Μέγιστων Επιτρεπόμενων Τιμών Επιχορήγησης ανά μονάδα μέτρησης. Εάν το επιθυμεί ο Ωφελούμενος, μπορεί να πραγματοποιήσει και παρεμβάσεις εκτός των αναφερόμενων στον Πίνακα, για τις οποίες όμως δεν θα λάβει επιχορήγηση.

Πριν την υποβολή της Αίτησης οι δυνητικοί Ωφελούμενοι εξουσιοδοτούν σχετικά τον Σύμβουλο Έργου, ο οποίος στη συνέχεια υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση στην οποία επισυνάπτεται Τεχνική Έκθεση συνοδευόμενη από φωτογραφικό αρχείο, καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Αναπόσπαστο μέρος της Αίτησης αποτελεί ο Πίνακας Προτεινόμενων Παρεμβάσεων, ο οποίος περιέχεται στην Τεχνική Έκθεση, συμπληρώνεται από τον Σύμβουλο Έργου και περιλαμβάνει τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που επιδοτούνται από το Πρόγραμμα καθώς και προμέτρηση αυτών. Με βάση τον Πίνακα Προτεινόμενων Παρεμβάσεων υπολογίζεται αυτόματα ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός, καθώς και η επιδότηση που δικαιούται ο Ωφελούμενος. Στη συνέχεια, μετά τον έλεγχο των στοιχείων και των δικαιολογητικών της αίτησης και της εγκυρότητας αυτών, εκδίδεται απόφαση υπαγωγής στο Πρόγραμμα για τις επιτυχούσες μετά τον έλεγχο αιτήσεις. Με την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, ο Ωφελούμενος μπορεί να ξεκινήσει την υλοποίηση των παρεμβάσεων για την αποκατάσταση και την βελτίωση της όψης του κτιρίου. Τα Έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός πεντέμισι (5,5) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής τους. Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών και εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, ο Σύμβουλος Έργου είναι υπεύθυνος για την υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και παραστατικών, καθώς και τη σύνταξη οριστικής επιμέτρησης/κοστολόγησης εργασιών με βάση την οποία καθορίζεται ο Τελικός Συνολικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός και η καταβαλλόμενη επιδότηση. Τέλος, μετά τον έλεγχο πληρότητας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών και με την προϋπόθεση, ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του προγράμματος, θα εκδίδεται απόφαση περαίωσης του έργου και έγκριση καταβολής της επιχορήγησης στον Ωφελούμενο.

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κτιρίου

Ένα κτίριο προκειμένου να κριθεί επιλέξιμο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 Υφίσταται νόμιμα.

 Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο.

 Είναι ιδιωτικό κτίριο εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων

 Δεν είναι επιλέξιμα και εξαιρούνται από το πρόγραμμα τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.


Ωφελούμενοι –Είδη Επιχορήγησης

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα/επικαρπία/ψιλή κυριότητα) στα κτίρια που είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τις Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας.

Το εμπράγματο δικαίωμα θα πρέπει να υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συγκύριων σε επιλέξιμο κτίριο ή σε ιδιοκτησία, η οποία συμμετέχει ως μέρος αίτησης Πολυκατοικίας, ο αιτών θα πρέπει να έχει τη συναίνεση των υπολοίπων συγκύριων. Για τη νομιμότητα του κτιρίου ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει την Οικοδομική Άδεια του κτιρίου. Στο στάδιο υποβολής αίτησης αναγράφεται ο αριθμός της οικοδομικής άδειας με σκοπό την απόδειξη της νομιμότητας της κατοικίας, ενώ δεν απαιτείται επισύναψη του αντίστοιχου στελέχους. Στην περίπτωση που ο δυνητικός Ωφελούμενος δεν διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση του κτιρίου, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο.


Ειδικές Προϋποθέσεις Υποβολής για Πολυκατοικίες

Αν πρόκειται για πολυκατοικία μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα (Παράρτημα ΙΙΙ). Με την απόφαση εξουσιοδοτείται ο Διαχειριστής ή Εκπρόσωπος της Πολυκατοικίας για την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, σε περίπτωση υπαγωγής της αίτησης στο Πρόγραμμα, για να καταβληθούν τα κίνητρα θα πρέπει να έχει εκδοθεί αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) «διαχείρισης πολυκατοικίας» για τους κοινόχρηστους χώρους και να έχει ανοιχθεί τραπεζικός λογαριασμός με αριθμό (IBAN) συνδεδεμένο με το άνωθεν ΑΦΜ. Τα παραστατικά δαπανών που αφορούν τις επιλέξιμες εργασίες και την αμοιβή του Συμβούλου Έργου θα εκδίδονται με τα στοιχεία της Πολυκατοικίας. Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της επιχορήγησης είναι η ρητή δέσμευση των ιδιοκτητών για τις εξής ενέργειες:

1. Απομάκρυνση των αυθαίρετων επαγγελματικών και διαφημιστικών πινακίδων από τις προσόψεις των κτιρίων

2. Μετακίνηση των κατόπτρων λήψης τηλεοπτικού σήματος από τους εξώστες στο δώμα σε θέσεις που δεν επηρεάζουν την αισθητική της όψης του κτιρίου

3. Αντικατάσταση των ατομικών κεραιών τηλεοπτικού σήματος στο δώμα με κεντρική κεραία.

Προβλέπεται ως ποσοστό επιχορήγησης το 100% των τιμών των εργασιών του τιμολογίου του ΦΕΚ 1358/Β’/01.08.2007 με μέγιστη τιμή άμεσης επιδότησης 6.000 €. Για τα Διατηρητέα Κτίρια οι προαναφερόμενες τιμές προσαυξάνονται κατά 35%. Η μέγιστη τιμή επιδότησης ορίζεται στις 7.200€. Για κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αίτησης, για διαφορετικά επιλέξιμα κτίρια ή ιδιοκτησίες, στα πλαίσια των Προϋποθέσεων για την υποβολή αιτήσεων που αναφέρονται στην ενότητα 2.3.


ΔΑΠΑΝΕΣ
.pdf
Λήψη PDF • 501KB404 Προβολές

Comentarios


bottom of page