top of page

Εγκρίθηκε ο χάρτης χορήγησης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2021-2027

Έγινε ενημέρωση: 15 Ιαν 2022

Με αυξημένα κατά 5-25% ποσοστά εγκρίθηκε ο χάρτης χορήγησης περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027, στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις («ΚΓΠΕ»), από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.


ZICON ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 είναι αυξημένες κατά 5-25% συγκριτικά με τα ποσοστά που ισχύουν στην προηγούμενη περίοδο, με τα νέα ποσοστά να φτάνουν δυνητικά έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές επιχειρήσεις.


 

Ο κ. Ζουγανέλης Ιωάννης είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και ιδιοκτήτης της εταιρείας ZICON.

(Accounting, Financial Planning & Business Development Specialists)

Master of Science in Finance and Economics

Master of Business Administration & General Management BSC Marketing Management

 

Με τις αναθεωρημένες ΚΓΠΕ, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 19 Απριλίου 2021 και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, η Ελλάδα έχει αυξημένες δυνατότητες να στηρίξει 12 από τις 13 Περιφέρειες -για να καλύψουν την υστέρηση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να μειώσουν τις ανισότητες όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία — στόχοι συνοχής που βρίσκονται στο επίκεντρο της Ένωσης -καθώς και να αντιμετωπίσουν μεταβατικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η μείωση του πληθυσμού, ώστε να συμβάλουν πλήρως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις είναι οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Στις συγκεκριμένες Περιφέρειες οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης καθορίζονται, ανάλογα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μεταξύ 30-50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στην Αττική, καθορίζονται ως μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις -στον Δυτικό Τομέα Αθηνών το 15%, -στην Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική και σε Πειραιά/Νήσους το 25%.

Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης αυξάνονται -κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις -και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, για τις αρχικές επενδύσεις τους με επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, μόλις τεθεί σε εφαρμογή το Αναπτυξιακό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο του Κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η Ελλάδα θα κοινοποιήσει, όπως έχει τη δυνατότητα, στην Επιτροπή τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων με προσαύξηση 10% επί της μέγιστης έντασης ενίσχυσης για τις μελλοντικές περιοχές Δίκαιης Μετάβασης.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε: «Με την έγκριση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του χάρτη της χώρας μας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων την περίοδο 2022-2027, ευοδώνονται οι πολύμηνες, εντατικές προσπάθειες προώθησης των προτάσεων της ελληνικής πλευράς, τόσο σε τεχνικό όσο και σε υψηλό πολιτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το κυριότερο είναι ότι επιτυγχάνεται ο στόχος για αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων για περιφέρειες της πατρίδας μας, σε συνάρτηση με τις αναπτυξιακές ανάγκες τους και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών δίκαιης μετάβασης. Παράλληλα, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης, τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας – μικρής, μεσαίας και μεγάλης – κατά τρόπο που θα συμβάλει στη διασφάλιση υψηλής, βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης οικονομικής μεγέθυνσης».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Μετά από διαπραγματεύσεις με τις ευρωπαϊκές αρχές που διήρκησαν όλο το 2021, ανακοινώνουμε με χαρά το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων όπως ισχύει για την περίοδο 2022-27. Τα ποσοστά ενισχύσεων είναι σημαντικά αυξημένα σε κρίσιμες Περιφέρειες έτσι ώστε να μας επιτρέψει να μειώσουμε την ανισότητα μεταξύ των Περιφερειών και να προχωρούμε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας με μεγαλύτερη ταχύτητα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ισχύ από την 1/1/2022, προβλέπει σημαντικά αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια και είναι αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης. Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και το Νόμο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στοχεύουμε στην αναπτυξιακή προοπτική των Περιφερειών και την ισχυρή στήριξη της επιχειρηματικότητας. Η Κυβέρνηση ενισχύει τις επιχειρήσεις και την οικονομία τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, για τη δημιουργία νέων, ποιοτικών και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας».ZICON ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Comments


bottom of page