top of page

Περιβαλλοντική Άδεια: Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις το 2021

Κάθε επιχείρηση/φορέας-οργανισμός, που διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση, υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να καταθέτει ΕΕΠΑ (Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων) με το πέρας του ημερολογιακού έτους και με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου.


Λίγα λόγια για το ΗΜΑ

ΥπόχρεοΙ για την ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση ορίζονται:

  • Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α' 209).

  • Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ, που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν. 4042/2012 (Α' 24).

  • Κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται.

 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων της επιχείρησής σας


Καλέστε μας στο 2104408040 για περισσότερες πληροφορίες

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Ο φορέας υποχρεούται κάθε χρόνο να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα.

  • Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων Επικίνδυνων (υγρών και στερεών) και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

  • Διαχείριση αποβλήτων εντός της Εγκατάστασης

  • Διαχείριση αποβλήτων εκτός της Εγκατάστασης

  • Αποθήκευση αποβλήτων εντός της Εγκατάστασης (Προσωρινή αποθήκευση)

 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων της επιχείρησής σας


Καλέστε μας στο 2104408040 για περισσότερες πληροφορίες

 

Είναι υποχρεωτική η υποβολή Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος αναφοράς, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει υπάρξει παραγωγή αποβλήτων;


Ναι είναι υποχρεωτική εφόσον η επιχείρηση διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Τι αλλάζει για το 2021

  • Έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις στα απαιτούμενα στοιχεία καταχώρισης της Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς για εγγεγραμμένους και μελλοντικούς χρήστες του ΗΜΑ, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ. Οι αλλαγές στο ΗΜΑ έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα του διαχωρισμού της Δραστηριότητας σε Συλλογή & Μεταφορά Επικίνδυνων και Μη Επικίνδυνων αποβλήτων.

  • Όλες οι υφιστάμενες και νέες Επιχειρήσεις/Οργανισμοί του ΗΜΑ θα πρέπει να πραγματοποιήσουν, κατά την είσοδο ή εγγραφή τους στο ΗΜΑ, τη διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσα από την υπηρεσία TAXISnet του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να επιβεβαιώσουν την ορθότητα της Επωνυμίας και του ΑΦΜ τους. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου οι Εγκαταστάσεις και οι Δραστηριότητες να έχουν πρόσβαση στις Εκθέσεις Αποβλήτων, ενώ πραγματοποιείται μόνο μία φορά.

 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων της επιχείρησής σας


Καλέστε μας στο 2104408040 για περισσότερες πληροφορίες

 

Θέλω περισσότερες πληροφορίες

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον η επιχείρηση σας διαθέτει Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, δηλαδή οι επιχειρήσεις με περιβαλλοντική αδειοδότηση, είναι υπόχρεες εγγραφής στο σύστημα. Επίσης, εφόσον η επιχείρηση σας διαθέτει οποιαδήποτε περιβαλλοντική αδειοδότηση που να αφορά απόβλητα, είστε υπόχρεοι εγγραφής στο ΗΜΑ και υποβολής ΕΕΠΑ.


Καλέστε μας για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε σχετικά με το ΗΜΑ και την υποχρέωση εγγραφής στο σύστημα του ΥΠΕΚΑ.

 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων της επιχείρησής σας


Καλέστε μας στο 2104408040 για περισσότερες πληροφορίες

 

Commentaires


bottom of page