top of page

Η δική σου επιχείρηση έχει υποχρέωση υποβολής ΗΜΑ; Ενημερώσου για να μην έχεις δυσάρεστες εκπληξεις!


ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων

Είμαι υπόχρεος εγγραφής στο ΗΜΑ;

Υπόχρεοι εγγραφής στο ΗΜΑ είναι:

• Επιχειρήσεις/δραστηριότητες, παραγωγοί αποβλήτων, που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις).

• Αδειοδοτημένες αποθήκες αποβλήτων και μονάδες παραλαβής αποβλήτων για την υλοποίηση εργασιών διάθεσης και ανάκτησης

• Αδειοδοτημένοι συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων.

α. Εγκαταστάσεις που αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά και παράγουν απόβλητα τροφίμων που ανήκουν στην κατηγορία 02 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ):

α1. Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και υδατοκαλλιέργειες [κατηγορία Α’ & Β’ ν. 4014/2011 (Α’ 209), ομάδα 7 & 8 Υ.Α. ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β’ 841)]

α2. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων και ποτών [κατηγορία Α’ & Β’ ν. 4014/2011 (Α’ 209), α/α 1-22 & 25-43 Πίνακας 1 Παράρτημα Ι ΚΥΑ 92108/1045/Φ.15/2020 (Β’ 3833)]

β. Αγορές τροφίμων, όπως οι κρεαταγορές, οι ιχθυαγορές και οι λαχαναγορές

γ. Υπεραγορές τροφίμων (super market) [παρ. 5.Γ άρθρου 2 Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (Β’ 2161)]

δ. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών [περ. α) παρ. 2 άρθρου 1 ν. 4276/2014 (Α’ 155)]

ε. Μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία, κλινικές και θεραπευτήρια [κατηγορία Α’ ν. 4014/2011 (Α’ 209), α/α 14 ομάδα 6 Υ.Α. ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β’ 841)]

ζ. Ξενώνες, όπως νεότητας, ατόμων ειδικών αναγκών και γηροκομεία [κατηγορία Α’ ν. 4014/2011 (Α’ 209), α/α 12 ομάδα 6 Υ.Α. ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β’ 841)]

στ. Επιχειρήσεις τροφοδοσίας (catering) με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) [παρ. 5.Α άρθρου 2 Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (Β’ 2161)]

η. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) [παρ. 5∆ άρθρου 2 Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (Β’ 2161)]


 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ορθή καταχώρηση της επιχείρησής σας στο ΗΜΑ, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάταξη της επιχείρησης.

Αναλαμβάνει επίσης την συμπλήρωση και καταχώρηση στο ΗΜΑ της αντίστοιχης ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων.  

Τι είναι το ΗΜΑ;

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ypeka.gr) και περιλαμβάνει:

  • την ηλεκτρονική εγγραφή των Επιχειρήσεων που παράγουν απόβλητα ή εμπλέκονται στη διαδικασία συλλογής/μεταφοράς αποβλήτων στο μητρώο αποβλήτων

  • την καταχώρηση της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων.


Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ορθή καταχώρηση της επιχείρησής σας στο ΗΜΑ, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάταξη της επιχείρησης, μεταξύ το οποίων τα εξής:

  • κωδικοί επιχείρησης κατά NACE2,

  • κατάταξη σύμφωνα με την ΔΙΠΑ 37674/2016,

  • κατάταξη σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 36060/2013,

  • κατάταξη σύμφωνα με τον κανονισμό 166/2006 (ERPTR– Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο),

  • επιλογή των κωδικών ΕΚΑ για την επιχείρησή σας,

  • αντιστοίχιση εργασιών διαχείρισης για κάθε απόβλητο (recycling-recovery-disposal D1-D14, R1-R13).

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 08/01/2024 είναι διαθέσιμη, για τρεις μήνες, έως και 07/04/2024,  η δυνατότητα υποβολής των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων για το έτος αναφοράς 2023 στην πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Σας υπενθυμίζουμε πως η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων κάθε έτος είναι υποχρεωτική.


Υπάρχουν κυρώσεις για τη μη εγγραφή ή καταχώριση υπόχρεων φορέων; Ναι, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 30 του Ν. 1650/1986, ΦΕΚ Α' 160). 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ορθή καταχώρηση της επιχείρησής σας στο ΗΜΑ, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάταξη της επιχείρησης.

Αναλαμβάνει επίσης την συμπλήρωση και καταχώρηση στο ΗΜΑ της αντίστοιχης ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων.  

Comments


bottom of page